Harmonogram trenera pracy

Harmonogram wsparcia w projekcie „Wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie ełckim”.