Harmonogram staży – część II w projekcie „Wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie ełckim” – aktualizacja