Aktualizacja harmonogramu kursu ABC przedsiębiorczości z elementami prawa pracy, planowania projektowego i doradztwa biznesowego