EFS

Harmonogramy kursów

harmonogram -Konserwator – palacz z uprawnieniami E1, E2 oraz pielęgnacją terenów zielonych (doc) harmonogram -Kucharz z obsługą pieca oraz elementami kuchni włoskiej i orientalnej (doc) harmonogram -Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych wraz z obsługą autoklawów (doc)

Harmonogramy kursów

harmonogram – mobilny opiekun klienta z-doskonaleniem stylu jazdy (doc) harmonogram -ab + ECDL (doc) harmonogram -bukieciarz – florysta (doc) harmonogram -sprzedawca – fakturzysta (doc)

Harmonogram trenera pracy

Harmonogram wsparcia w projekcie „Wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie ełckim”. Harmonogram I 19 Trener pracy [doc]

Harmonogram poradnictwa psychologicznego

Harmonogram wsparcia w projekcie „Wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie ełckim” Harmonogram XII Poradnictwo psychologiczne [doc]

Ostatnie dni naboru !

To już ostatnie dni naboru uczestników projektu „Wsparcie osób bezrobotnych i biernych zawodowo w powiecie ełckim” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjny Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10 – Regionalny rynek pracy Działanie 10.2 – Aktywizacja zawodowa osób pozostających bez zatrudnienia.