Proponujemy:
 • doradztwo i porady prawne dotyczące BHP,
 • monitoring z zakresu BHP i Ppoż,
 • przeprowadzenie audytów wewnętrznych z Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oraz ochroną przeciwpożarową,
 • ocenę warunków pracy w pomieszczeniach i na stanowiskach pracy,
 • pomoc w organizowaniu badań i pomiarów czynników szkodliwych i uciążliwych
  dla zdrowia w środowisku pracy (hałas, oświetlenie, mikroklimat, czynniki chemiczne, pyły, itp.),
 • opracowanie instrukcji bezpiecznej pracy na poszczególnych stanowiskach,
 • sporządzanie dokumentacji powypadkowej,
 • analizę i ocenę ryzyka zawodowego,
 • pomoc w realizacji decyzji i zaleceń Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej
  Inspekcji Sanitarnej,
 • opracowanie schematów ewakuacyjnych oraz instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • szkolenia w szerokim zakresie - nie tylko BHP.
Gwarantujemy: wykwalifikowaną kadrę inżynierską specjalizującą się w dziedzinie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego oraz specjalistów
z zakresu Prawa Pracy.
Dostosujemy się indywidualnie do Twojej firmy. Współpraca z nami może być doraźna
lub stała – zależy to od Ciebie.
O firmie | Szkolenia | Prawo jazdy | BHPunkt | Galeria | Kontakt
ATEST Szkolenia Obsługa Firm
19-300 Ełk, ul. Gdańska 24A lok. 2
tel./fax: 87 610 46 46